نمای بوگلیاسکو. بوگلیاسکو یک دهکده ماهیگیری باستانی در ایتالیا ، جنوا ، لیگوریا است. دریای مدیترانه ، ساحل شنی و معماری شهر بوگلیاسکو. ابر آبی مناظر آفتابی روز آفتابی ، زمستان